Ældre Malerier fra Dansk Kunstgalleri.

Sally Phillipsen 1879-1936

Sally Phillipsen 1879-1936
År:1910
Mål:45x66
Pris:5.400,- kr
Artnr.:a497
Hans Smidth 1839-1917

Hans Smidth 1839-1917
År:ca. 1890
Mål:37x60 cm.
Pris:16.500,- kr
Artnr.:a496
Holger H. Jerichau 1861-1900

Holger H. Jerichau 1861-1900
År:1890
Mål:90x115
Pris:20.000,- kr
Artnr.:a495
Alfred Broge 1870-1955

Alfred Broge 1870-1955
År:1922
Mål:71x57
Pris:44.500,- kr
Artnr.:a494
O.D. Ottesen 1816-1892

O.D. Ottesen 1816-1892
År:1875
Mål:27x35
Pris:12.800,- kr
Artnr.:a493
Hugo Larsen 1875-1950

Hugo Larsen 1875-1950
År:1923
Mål:55x75
Pris:5.600,- kr
Artnr.:a490
Carl Fischer 1887-1962

Carl Fischer 1887-1962
År:1920
Mål:71x58
Pris:28.500,- kr
Artnr.:a489
Christian Eckardt 1932-1914

Christian Eckardt 1932-1914
År:1866
Mål:52x83
Pris:26.000,- kr
Artnr.:a488
Hans Fischer 1849-1886

Hans Fischer 1849-1886
År:1880
Mål:40x59
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a487
Jean H. Altamura 1852-1878

Jean H. Altamura 1852-1878
År:1875
Mål:33x48
Pris:10.800,- kr
Artnr.:a486
A.W. Boesen 1812-1857

A.W. Boesen 1812-1857
År:1845
Mål:67x98
Pris:34.500,- kr
Artnr.:a485
Hans Fischer 1849-1886

Hans Fischer 1849-1886
År:1877
Mål:62x102
Pris:17.800,- kr
Artnr.:a484
Carl Balsgaard 1812-1893

Carl Balsgaard 1812-1893
År:1880
Mål:49x34
Pris:13.800,- kr
Artnr.:a482
Niels Erik Lange 1890-1919

Niels Erik Lange 1890-1919
År:1919
Mål:68x59
Pris:8.500,- kr
Artnr.:a481
Hans Eriksen 1912-1982

Hans Eriksen 1912-1982
År:1947
Mål:43x64
Pris:8.400,- kr
Artnr.:a479
Carl Locher 1851-1915

Carl Locher 1851-1915
År:1901
Mål:76x106
Pris:48.000,- kr
Artnr.:a478
Gunnar Bundgaard 1920-2005

Gunnar Bundgaard 1920-2005
År:1960
Mål:95x140
Pris:10.500,- kr
Artnr.:a477
Gudmund Hentze 1875-1948

Gudmund Hentze 1875-1948
År:1929
Mål:69x56
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a474
Wenzel Tornøe 1844-1907

Wenzel Tornøe 1844-1907
År:1887
Mål:70x52
Pris:58.000,- kr
Artnr.:a473
Knud Larsen 1865-1922

Knud Larsen 1865-1922
År:1920
Mål:53x69
Pris:38.000,- kr
Artnr.:a472
Leif Ragn-Jensen 1911-1993

Leif Ragn-Jensen 1911-1993
År:1985
Mål:40x60
Pris:5.400,- kr
Artnr.:a469
Carl Thomsen 1847-1911

Carl Thomsen 1847-1911
År:1870
Mål:61x37
Pris:6.800,- kr
Artnr.:a466
Vilhelm Melbye 1824-1882

Vilhelm Melbye 1824-1882
År:1848
Mål:17x24
Pris:13.800,- kr
Artnr.:a465
Christian Møllback 1853-1921

Christian Møllback 1853-1921
År:1886
Mål:60x43
Pris:23.800,- kr
Artnr.:a464
August Fischer 1854-1921

August Fischer 1854-1921
År:1888
Mål:35x59
Pris:18.800,- kr
Artnr.:a463
Hugo V. Pedersen 1870-1959

Hugo V. Pedersen 1870-1959
År:1918
Mål:62x58
Pris:13.800,- kr
Artnr.:a463
Christian Clausen 1862-1911

Christian Clausen 1862-1911
År:1910
Mål:36x30
Pris:8.500,- kr
Artnr.:a462
Viggo Pedersen 1854-1926

Viggo Pedersen 1854-1926
År:1890
Mål:31x44
Pris:4.800,- kr
Artnr.:a461
Ortwin Nøbbe 1926-2009

Ortwin Nøbbe 1926-2009
År:1950
Mål:18x28
Pris:5.800,- kr
Artnr.:a459
Alfred Broge 1870-1955

Alfred Broge 1870-1955
År:1919
Mål:47x35
Pris:9.500,- kr
Artnr.:a458
Peter Holm 1798-1875

Peter Holm 1798-1875
År:1840
Mål:25x36
Pris:16.800,- kr
Artnr.:a456
N.F. Schiøttz-Jensen 1855-1941

N.F. Schiøttz-Jensen 1855-1941
År:1910
Mål:42x61
Pris:28.500,- kr
Artnr.:a454
Emanuel Larsen 1823-1859

Emanuel Larsen 1823-1859
År:1852
Mål:41x65
Pris:34.000,- kr
Artnr.:a451
A. Riis Carstensen 1844-1906

A. Riis Carstensen 1844-1906
År:1890
Mål:27x43
Pris:9.400,- kr
Artnr.:a450
Janus La Cour 1837-1909

Janus La Cour 1837-1909
År:1856
Mål:33x44
Pris:13.800,- kr
Artnr.:a447
Carl Fischer 1887-1962

Carl Fischer 1887-1962
År:1920
Mål:60x51
Pris:23.800,- kr
Artnr.:a445
Peter Tom-Petersen 1861-1926

Peter Tom-Petersen 1861-1926
År:1895
Mål:64x51
Pris:18.500,- kr
Artnr.:a444
Gunnar Bundgaard 1920-2005

Gunnar Bundgaard 1920-2005
År:1950
Mål:95x123
Pris:15.500,- kr
Artnr.:a442
Harald Molkte 1871-1960

Harald Molkte 1871-1960
År:1920
Mål:111x80
Pris:48.000,- kr
Artnr.:a441
C. F. Aagaard 1833-1895

C. F. Aagaard 1833-1895
År:1871
Mål:53x43
Pris:44.500,- kr
Artnr.:a440
Julius Paulsen 1860-1940

Julius Paulsen 1860-1940
År:1910
Mål:67x60
Pris:16.500,- kr
Artnr.:a435
Charles Theophile Demony 1833-1895

Charles Theophile Demony 1833-1895
År:1880
Mål:50x43
Pris:10.800,- kr
Artnr.:a433
Max Schneider 1903-1980

Max Schneider 1903-1980
År:1940
Mål:70x91
Pris:7.500,- kr
Artnr.:a431
I.P. Møller 1783-1854

I.P. Møller 1783-1854
År:1811
Mål:21x28
Pris:9.500,- kr
Artnr.:a427
I. L. Jensen skole.

I. L. Jensen skole.
År:1855
Mål:41x53
Pris:6.800,- kr
Artnr.:a415
Carl Budtz Møller 1882-1953

Carl Budtz Møller 1882-1953
År:1947
Mål:76x63
Pris:8.800,- kr
Artnr.:a414
Simon Simonsen 1941-1928

Simon Simonsen 1941-1928
År:1919
Mål:40x29
Pris:17.500,- kr
Artnr.:a412
I.L. Jensen 1800-1856 skole

I.L. Jensen 1800-1856 skole
År:1845
Mål:35x26
Pris:15.500,- kr
Artnr.:a410
Victor Hansen 1837-1912

Victor Hansen 1837-1912
År:1885
Mål:53x70
Pris:30.000,- kr
Artnr.:a407
Heinrich Hansen 1821-1890

Heinrich Hansen 1821-1890
År:1860
Mål:35x42
Pris:26.500,- kr
Artnr.:a405
Julius Paulsen 1860-1940

Julius Paulsen 1860-1940
År:1921
Mål:48x59
Pris:8.800,- kr
Artnr.:
L.A. Smith 1820-1906

L.A. Smith 1820-1906
År:1850
Mål:22x26
Pris:6.500,- kr
Artnr.:a403
Christian Eckardt 1832-1914

Christian Eckardt 1832-1914
År:1860
Mål:58x79
Pris:12.800,- kr
Artnr.:a401
Julius Paulsen 1860-1940

Julius Paulsen 1860-1940
År:1919
Mål:34x34
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a400
Gunnar Bundgaard 1920-2005

Gunnar Bundgaard 1920-2005
År:1960
Mål:51x70
Pris:5.500,- kr
Artnr.:a394
Johan Thomas Lundbye 1818-1848

Johan Thomas Lundbye 1818-1848
År:1847
Mål:27x20
Pris:26.500,- kr
Artnr.:a393
Niels Gustav Wentzel 1859-1927

Niels Gustav Wentzel 1859-1927
År:1890
Mål:30x60
Pris:9.500,- kr
Artnr.:a392
Reiser?

Reiser?
År:1832
Mål:46x38
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a387
Hans Smidth 1839-1917

Hans Smidth 1839-1917
År:1890
Mål:35x26
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a386
Johannes Grenness 1875-1963

Johannes Grenness 1875-1963
År:1910
Mål:35x27
Pris:4.600,- kr
Artnr.:a357
P.C. Skovgaard 1817-1875

P.C. Skovgaard 1817-1875
År:1850
Mål:42x38
Pris:26.500,- kr
Artnr.:a356
Thorald Brendstrup 1812-1883

Thorald Brendstrup 1812-1883
År:1850
Mål:38x30
Pris:20.000,- kr
Artnr.:a355
Alfred Schwartz 1833-1909

Alfred Schwartz 1833-1909
År:1885
Mål:96x70
Pris:47.000,- kr
Artnr.:a347
Niels Simonsen 1807-1885

Niels Simonsen 1807-1885
År:1860
Mål:28x40
Pris:14.800,- kr
Artnr.:a346
Frederik Kraft 1823-1854

Frederik Kraft 1823-1854
År:1852
Mål:36x50
Pris:21.800,- kr
Artnr.:a345
Hans Smidth 1839-1917

Hans Smidth 1839-1917
År:1890
Mål:32x40
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a335
Sigvard Hansen 1859-1938

Sigvard Hansen 1859-1938
År:1908
Mål:71x101
Pris:10.800,- kr
Artnr.:a333
I.L. Jensen 1800-1856 skole.

I.L. Jensen 1800-1856 skole.
År:1850
Mål:19x25
Pris:11.800,- kr
Artnr.:a332
Hans Smidth 1839-1917

Hans Smidth 1839-1917
År:1890
Mål:29x36
Pris:4.800,- kr
Artnr.:a329
August Fischer 1854-1921

August Fischer 1854-1921
År:1890
Mål:100x77
Pris:15.800,- kr
Artnr.:a328
Johan Rohde 1856-1935

Johan Rohde 1856-1935
År:1916
Mål:33x49
Pris:9.700,- kr
Artnr.:a326
Vilhelm Arnesen 1865-1948

Vilhelm Arnesen 1865-1948
År:1919
Mål:72x102
Pris:8.800,- kr
Artnr.:a322
Einar Hein 1875-1931

Einar Hein 1875-1931
År:1921
Mål:66x54
Pris:10.800,- kr
Artnr.:a321
Carl Carlsen 1855-1917

Carl Carlsen 1855-1917
År:1892
Mål:60x66
Pris:7.900,- kr
Artnr.:a313
Carl Carlsen 1855-1917

Carl Carlsen 1855-1917
År:1901
Mål:48x63
Pris:5.600,- kr
Artnr.:a312
Frederik Rohde 1816-1886

Frederik Rohde 1816-1886
År:1860
Mål:29x39
Pris:8.700,- kr
Artnr.:a309
Anna E. Munch 1876-1960

Anna E. Munch 1876-1960
År:ca. 1900
Mål:46x37
Pris:5.600,- kr
Artnr.:a308
Thorald Brendstrup 1812-1883

Thorald Brendstrup 1812-1883
År:1850
Mål:58x74
Pris:24.800,- kr
Artnr.:a303
Theude Grønland 1817-1876

Theude Grønland 1817-1876
År:1867
Mål:32x40
Pris:36.000,- kr
Artnr.:c302
Dansk kunstner

Dansk kunstner
År:ca. 1850
Mål:33x25
Pris:3.800,- kr
Artnr.:a295
Andreas Fritz 1828-1906

Andreas Fritz 1828-1906
År:1889
Mål:65x84
Pris:6.800,- kr
Artnr.:a289
Jan Willumsen 1891-1964

Jan Willumsen 1891-1964
År:1940
Mål:46x33
Pris:4.700,- kr
Artnr.:a286
Julius Paulsen 1860-1940

Julius Paulsen 1860-1940
År:1913
Mål:65x50
Pris:22.800,- kr
Artnr.:a285
Carl Carlsen 1855-1917

Carl Carlsen 1855-1917
År:1903
Mål:47x58
Pris:6.800,- kr
Artnr.:a280
Fr. Andrieux

Fr. Andrieux
År:1925
Mål:65x93
Pris:8.500,- kr
Artnr.:a278
Carl Fischer 1887-1962

Carl Fischer 1887-1962
År:1917
Mål:39x45
Pris:12.800,- kr
Artnr.:a276
Johannes Grennes 1875-1963

Johannes Grennes 1875-1963
År:1920
Mål:67x100
Pris:9.800,- kr
Artnr.:a273
N.F. Schiøttz-Jensen 1855-1941

N.F. Schiøttz-Jensen 1855-1941
År:1910
Mål:49x74
Pris:12.800,- kr
Artnr.:a257
A. Andersen

A. Andersen
År:1890
Mål:21x27
Pris:6.800,- kr
Artnr.:a254
John Joel Ballin

John Joel Ballin
År:1855
Mål:40x32
Pris:4.900,- kr
Artnr.:a248
Moritz Goth

Moritz Goth
År:1920
Mål:73x59
Pris:29.000,- kr
Artnr.:a238
Julius Paulsen

Julius Paulsen
År:1929
Mål:86x68
Pris:14.600,- kr
Artnr.:a239
C.A. Schleisner

C.A. Schleisner
År:1860
Mål:54x44
Pris:13.600,- kr
Artnr.:a224
Pauline Thomsen

Pauline Thomsen
År:1911
Mål:68x84
Pris:12.800,- kr
Artnr.:a228
Heinrich Dohm

Heinrich Dohm
År:1904
Mål:60x75
Pris:7.800,- kr
Artnr.:a225
L.A. Smith

L.A. Smith
År:1860
Mål:36x29
Pris:8.800,- kr
Artnr.:a223
Juan Aldes Y Sanchez

Juan Aldes Y Sanchez
År:1900
Mål:41x75
Pris:20.000,- kr
Artnr.:a195
Emma Thomsen

Emma Thomsen
År:1845
Mål:40x34
Pris:22.500,- kr
Artnr.:a183
Theodor Gustav Wegener

 Theodor Gustav Wegener
År:ca. 1860
Mål:42x51
Pris:24.800,- kr
Artnr.:a144
Harald slott Møller

Harald slott Møller
År:ca. 1900
Mål:40x50
Pris:14.800,- kr
Artnr.:a137
Hansine Kerrn Eckersberg 1826-1860

Hansine Kerrn Eckersberg 1826-1860
År:ca. 1850
Mål:22x19
Pris:9.600,- kr
Artnr.:a100
Hugo V. Pedersen

Hugo V. Pedersen
År:ca. 1900
Mål:20x32
Pris:4.800,- kr
Artnr.:G139
Carl Wentorf

Carl Wentorf
År:1909
Mål:42x37
Pris:9.900,- kr
Artnr.:G126
Alfrida Baadsgaard

Alfrida Baadsgaard
År:1895
Mål:28x42
Pris:6.800,- kr
Artnr.:G116
Carl Olsen

Carl Olsen
År:1854
Mål:58x86
Pris:68.000,- kr
Artnr.:G608
Julius Paulsen

Julius Paulsen
År:1904
Mål:34x40
Pris:8.500,- kr
Artnr.:G607
Poul Friis Nyboe

Poul Friis Nyboe
År:1908
Mål:70x50cm
Pris:12.500,- kr
Artnr.:G103
August Thomsen

August Thomsen
År:ca. 1860
Mål:26x31 cm
Pris:6.800,- kr
Artnr.:G339
Peter Ølsted

Peter Ølsted
År:ca.1850
Mål:38x56 cm
Pris:9.500,- kr
Artnr.:G325
August Tørsleff

August Tørsleff
År:1910
Mål:37x65 cm
Pris:14.500,- kr
Artnr.:G321
Ubekendt Skagensmaler????

Ubekendt Skagensmaler????
År:1890
Mål:34x27 cm
Pris:4.700,- kr
Artnr.:G283
Anne Marie Hansen

Anne Marie Hansen
År:1910
Mål:25x28 cm
Pris:3.800,- kr
Artnr.:G268
Godtfred Chrístensen

Godtfred Chrístensen
År:1904
Mål:26x34 cm
Pris:5.500,- kr
Artnr.:G266
Julius Friedlænder

Julius Friedlænder
År:1850
Mål:24x28 cm
Pris:9.800,- kr
Artnr.:G260
Albert Wang

Albert Wang
År:1900
Mål:44x64 cm
Pris:6.800,- kr
Artnr.:G256
Godfred Christensen

Godfred Christensen
År:1870
Mål:62x50 cm
Pris:9.500,- kr
Artnr.:G252
Theodor Hummel

Theodor Hummel
År:1910
Mål:50x68 cm
Pris:12.500,- kr
Artnr.:G245
Medlem af: www.antikvitet.net & Kunst, Antik & Design
Christian U. J. Hansen, Ørstedsgade 27, 7100 Vejle, Tlf: 21 47 07 22, E-mail: [email protected]